Παραξενα

Κοιμήθηκε Αμερικάνα και ξύπνησε.. Βρετανή!

post-31630