Παραξενα

Μεταμόσχευση πήγε στραβά και άντρας έμεινε με 2 καρδιές

2