Παραξενα

Προληπτική γιαγιά ‘ασήμωσε’ τον κινητήρα

8216-8217