Παραξενα

Προληπτική γιαγιά ‘ασήμωσε’ τον κινητήρα